Global Reklam Harcamaları, Mecra Bazında Trendler, Öngörüler

Reklam harcamaları büyük ölçüde makroekonomik verilere bağlı. Gayri safi milli hasıla büyüdükçe reklam pazarındaki büyüme de artıyor. eMarketer’ın 2015 yılı için yaptığı öngörüde 578 milyar dolarlık toplam reklam harcamalarının 171 milyar dolarlık kısmı yani %29.5’i internet mecrasından gelecek. Mecralar bazında baktığımızda en hızlı büyüyen alanın internet reklamcılığı olduğunu görüyoruz. Yine eMarketer’ın yaptığı tahmine göre önümüzdeki…